Jag fixar din to-dolist!

Har du en to-dolista som inte blir kortare? En golvlist som saknas, en hylla som strax ska skruvas upp eller ett förråd som anfaller?  Kanske har du flera småsaker som irriterar dig men som inte blir gjort, boka några timmar så gör jag färdigt dina projekt. En...